رویدادها در افق کوتاه مدت

نشست «پاسخ روزنامه نگاران اقتصادی به سه پرسش مهم در جهت تحول وضعیت اقتصادی زنان» برگزار می شود.

موسسه راز و  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  برگزار می کند.

پاسخ روزنامه نگاران اقتصادی به سه پرسش مهم در جهت تحول وضعیت اقتصادی زنان

سخنرانان:

نیما نامداری( روزنامه نگار)

محمد طاهری( روزنامه نگار)

مولود پاکروان ( روزنامه نگار)

زمان : سه شنبه 22 اسفند ماه 96 ساعت 15 الی 17

مکان: پل نصر(گیشا)، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول،سالن کنفرانس انجمن ها

رویدادها در افق بلند مدت

کنگره «انسان شناسی زیستی» برگزار می شود.

کنگره انسان شناسی زیستی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی در اردیبهشت ماه 97 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.

محورهای همایش:

انسان شناسی زيستی و انسان شناسی پزشکی

Ø      آناتومی و انترپولوژی سیستم های مختلف بدن از مولکول تا ساختارهای ماکروسکوپی بدن

Ø      تکوین و تکامل  سیستم های مختلف بدن و ناهنجارهای آن

Ø       فیزیولوژی و عملکرد سیستم های مختلف و اختلالات مربوط به آن

Ø      انسان شناسی پزشکی و پزشکی قانونی

Ø      روش های جدید تشخیص هویت

Ø      بیولوژی جرم

Ø     درماتوگلیفیک

Ø      چیلوسکوپی و پورسکوپی

Ø       کاربرد آنترپولوژی در پزشکی

Ø       دندانپزشکی و آنترپولوژی

Ø      انترپولوژی و پیری

Ø      انترپولوژی و زیباشناسی

Ø      آنترپولوژی و مورفولوژی

Ø      آنترپولوژی و دیرینه شناسی

Ø      طب ورزشی

انسان شناسی و علوم انسانی

Ø      دیدگاه های فلسفی انسان شناسی

Ø      انسان شناسی و مدیریت های نیروی انسانی

Ø      مسایل مربوط به جنسیت و تمایلات جنسی

Ø      مردم شناسی فرهنگی

Ø      قوم شناسی

Ø      مردم نگاری

Ø      کاربرد آنتروپومتریک درعلوم انسانی

Ø      نژاد شناسی نسبی گرایی فرهنگی

Ø      خویشاوندی

Ø      انسان شناسی سیاسی

Ø      بوم شناختی و انسان شناسی

Ø      انسان شناسی اقتصادی

Ø      اکوتوریسم شناسی مدیریتی

Ø      نظریه های کلیدی انسان شناسی

علوم تربيتی، روان شناسی و انسان

Ø      انسان شناسی و روان شناسی

Ø      انسان و اخلاق پرورشی

Ø      روانشناسی شناختی

Ø      روانشناسی فیزیولوژی

انسان شناسی دينی

Ø      دیدگاه های انسان شناسی در ادیان مختلف

Ø      مکتب های انسان شناسی در ادیان

Ø      دین و سلامت معنوی انسان

Ø      دین و سلامت جسم انسان

Ø      دین و سلامت جامعه انسانی

Ø      دین و سلامت روانی انسان

Ø      دین و پزشکی نیاکان

انسان شناسی و فرهنگ و هنر

Ø      انسان شناسی و هنر

Ø      اثرات فرهنگ بر عوامل زیستی انسان

Ø      انسان شناسی و معماری

Ø      معماری در جوامع مختلف انسانی

Ø      موزیک وتربیت روانی

Ø      موسیقی شناسی قومی

انسان شناسی و محيط زيست

Ø      آلودگی های محیط زیست و رفتارهای انسانی

Ø      انسان و محیط زیست (انسان و هوش سبز)

Ø      برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست

Ø      آلودگی محیط زیست

Ø      تنوع زیستی و اکوسیستم ها

Ø      ارزیابی و آمایش محیط زیست

Ø      طراحی محیط زیست

Ø      توسعه پایدار و محیط زیست

Ø      مهندسی محیط زیست

Ø      حقوق محیط زیست

علوم مديريت منابع انسانی:

Ø      چندگانگی فرهنگی و قومی انسان و روابط کاری

Ø      روانشناسی صنعتی و سازمانی و مدیریت انسانی

Ø      روابط صنعتی انسانی و کاری

Ø      روش های بهبود تاثیر گذاری مدیریت منابع انسانی

Ø      ارگونومی (فاکتورهای انسانی) و نقش آنها در بهبود کیفیت تولید

Ø      مدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان

Ø      جایگاه امروز منابع انسانی در ایران و جهان

Ø      تأثیر ریسک‌های اقتصادی (رکود – تورم- کاهش نرخ سود بانکی) بر فروش بیمه‌ها

Ø      طراحي پوشش‌هاي جديد بيمه زندگی برای اقشار کم درآمد

Ø      بررسی توسعه کمی و کیفی شبکه فروش بیمه زندگی و تأثیر آن بر رشد صنعت

Ø       ویژگی‎های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده‎های ایرانی و تأثیر آن بر بازار بیمه‎

Ø       تحلیل ساختار جمعیتی و فرهنگی استان‌ها و تأثیر آن بر پذیرش انواع خدمات بیمه‌ای

Ø      ترجیحات ریسک افراد در مواجهه با حوادث و میزان تمایل به بیمه شدن آنها

Ø      مخاطرات اخلاقي و انتخاب نامساعد در  قراردادهای بيمه کشور

Ø      سنجش دانش بیمه ای جامعه و راهکارهای ارتقای آن

Ø      جایگاه حق بیمه زندگی، درمان و حوادث در سبد هزینه خانوار ایرانی

Ø       اولویت بندی نیازهای بیمه‌ای بیمه گذاران بالقوه در ایران

Ø      شیوه‌های سوءاستفاده از اصل حسن نیت و راهکارهای مقابله با آن

Ø      بررسی ریسک‌های فاجعه‌آمیز و روش‌های بیمه‌گری آن

Ø      تاسیس و فعالیت صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

Ø      رضایت سنجی بیمه‌گذاران؛ مبانی نظری و ارزیابی روش‌های تحقیق

Ø      تأثیر آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای در ارتقاء عملکرد نمایندگان، کارگزاران و ارزیابان خسارت

Ø      بررسی کیفیت شبکه فروش شرکت‌های بیمه و ارزیابی خدمات پس از فروش آن‌ها

Ø      چگونگی اصلاح نظام آموزشی در جهت خلق ثروت از علم  و دانش

Ø      چگونگی ارتقاء بهره وری دانش بنیان درجهت آینده بهتر واحدهای تولیدی

Ø      چگونگی افزایش کارایی نظام اقتصادی با توجه به عوامل موثر بر فساد اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن

Ø      راهکارهای انبساط در تقاضای نیروی کار

Ø      نقش سرمایه گذاری های خارجی در افزایش اشتغال

Ø      چگونگی ساماندهی عرضه نیروی کار

Ø      چگونگی ساماندهی بازار فرصت های شغلی

Ø      چگونگی ایجاد انعطاف در بازار کار

Ø      چگونگی افزایش قدرت نهادهای مردمی برای کسب سهم گسترده تر از اقتصاد ملی

Ø      اندازه گیری کارآیی آموزش و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران

Ø      شاخص ترکيبي رفاه اقتصادي و اندازه گيري آن

Ø      بررسي اثر توسعه مالي بر رشد اقتصادي

Ø      تاثير شاخص توسعه انساني بر رشد اقتصادي ايران

Ø      اهمیت برقراری شاخص های توسعه پایدار در ایران

Ø      بررسی شاخص توسعه اجتماعی در اقتصاد ایران

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش مراجعه کنید.

http://pash2018.ir/fa/

 

Basic RGB

Basic RGB

Basic RGB

Basic RGB

دوره های آموزشی

کارگاه آموزشی آموزشی «دیتاژورنالیسم»کاربرد پژوهش های بین المللی در تولید محتوای رسانه ای برگزار می شود.

دفتر خراسان انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می کند.

کارگاه  آموزشی:

«دیتاژورنالیسم»کاربرد پژوهش های بین المللی در تولید محتوای رسانه ای

مدرس: دکتر ندا رضوی زاده

 

زمان: 24 و 25 بهمن ماه 96

ثبت نام اینترنتی:

www.edu_kh.ir

media.khcai.net

ثبت نام حضوری:

بلوار سازمان آب- شهید صادقی 18- پلاک 25-  شماره تماس: 21-05137009225

 

 

کارگاه‌های «مبانی نمایش خلاق: تئاتر پداگوژیک و کنش جمعی» برگزار می شود.
گروه مطالعات آموزشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات کارگاه‌های «مبانی نمایش خلاق: تئاتر پداگوژیک و کنش جمعی» در بهمن و اسفند ماه 96 برگزار می کند.
تئاتر پداگوژیک به عنوان یکی از کارآمدترین گونه‌های تئاتر کاربردی، واجد سویه‌های پیشرو و نقّادانه‌ای است که می‌تواند پرسش از خود آموزش را مرتعش، مسأله‌مند و پروبلماتیزه کند، با این همه تنها در یک طناب‌کشی‌ نابرابر – با میدان‌داری «سرمایه» – است که یک سر طناب همواره به‌سوی اقتدار نهادی آموزش کشیده می‌شود و دریغ از مجالی که آن سرِ دیگرش اندکی به‌ دست جریان آزاد یادگیری و کنش‌گری افتد.
فروکاستن نسبت تئاتر و پداگوژی به برخی افاضات فرمایشی و بازارگرمی‌های آموزشی، شترگاوپلنگی را تحفه می‌آورد، که دیگر نه نشانی از شترِ آموزش دارد، نه نسبتی با گاوِ مقدّس روایت‌های کهن و نه ربطی به پلنگ خسته و زخمی تئاتر؛ آشفته‌بازاری که در آن «نمایش خلاق» را هم – مانند بسیاری دیگر از گونه‌های کالایی‌شده – می‌شود در هیأت متاع ارزان هر دکان متروک و بی‌رونقی یافت و این در حالی‌ست که به گواه تاریخ، نمایش خلاق، نه تنها وانمودگاه مغتنم و رهایی‌بخشی برای کودکان، که هنری برای همه مردمان بی‌صدا، محذوفان، مطرودان و گروه‌های بی‌بهره از قدرت بوده است؛ هنری که با منشی همگانی و غیرنخبه‌گرا، از یک سو با میراث و برساخت‌های روایی در ادبیات و از سوی دیگر با کنش جمعی پیوندی معنادار و دیرین دارد. با این رویکرد، شاید تعمیقی کارگاهی در مبانی نمایش خلاق بتواند تجربه‌ای دیگرگون و راه‌گشا را فراروی برخی علاقه‌مندان و فعالان عرصه آموزش و نمایش بگذارد.
گروه «مطالعات آموزشی» انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، در قالب برگزاری دوره‌های کارگاهی «جامعه، فرهنگ و آموزش» که در دو دسته‌ی کارگاه‌های نگرشی و کارگاه‌های مهارتی مبتنی بر طرح‌های پژوهشی و از میان نمونه‌های موفق برگزار شده در تهران و شهرستان‌ها انتخاب شده‌اند، کارگاه‌های «مبانی نمایش خلاق: تئاتر پداگوژیک و کنش جمعی» را با ارائه‌ی «علی مرتضوی فومنی» و با زمان‌بندی زیر در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:
سه‌شنبه، 10 بهمن 1396 – ساعت 15 تا 17
سه‌شنبه 17 بهمن 1396 – ساعت 15 تا 17
سه‌شنبه 24 بهمن 1396 – ساعت 15 تا 17
سه‌شنبه 8 اسفند 1396 – ساعت 15 تا 17
علاقه‌مندان به شرکت در این کارگاه‌های آموزشی می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیش‌تر و ثبت‌نام با گروه مطالعات آموزشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تماس بگیرند.
Tel: 09198029956
Telegram:
@esgworkshops
کارگاه‌های پن (نگارش خلاق و پنجره‌های نوشتن در فرهنگ یادگیری)

فرهنگ شفاهی، فرهنگ آلزایمر است. نبود حافظه‌ی تاریخی‌اجتماعی، همدستی عمیقی با فرهنگ شفاهی دارد؛ فرهنگی متن‌گریز، درآمیخته با مردمانی شفاهی در جامعه‌ای شفاهی که می‌گویند حرف باد هواست! پس می‌شود گفت: «نوشتن» این‌جا باید عین «کنش» باشد. جامعه‌ای که نوشتن را از یاد ببرد، توان یادسپاری، امکان یادآوری، امر جمعی، دیگران، دیگری و سرانجام «خود» را از یاد خواهد برد و بی‌گمان از یک سوراخ بیش از یک‌بار گزیده خواهد شد.

روش کلاسترینگ در کارگاه‌های پن، دعوت به تجربه‌ای‌ست که «نوشتن» را امری همگانی و در پیوند با زیست و کنش جمعی می‌داند و ارزش‌های «نوشتن» را با تمرین رویه‌های آسان، عمومی و شدنیِ آن برای همه یادآوری می‌کند، روشی که بیش از هر چیز، هراس ما از نوشتن را هدف می‌گیرد. بنابراین اگر هنوز آن روح نخبه‌گرا که توان نوشتن را هدیه‌ای آسمانی برای عده‌ای خاص می‌داند، در وجودمان حلول نکرده باشد، شاید بتوانیم پرواز اعتماد را با یکدیگر تجربه کنیم و فارغ از هر اما و اگری، بنویسیم.

اما شاید پرسیده شود این روش، فارغ از کارکرد همگانی‌اش، بیش‌تر به‌کار چه کسانی می‌آید:

– این روش به فعالان آموزشی، معلمان، مربیان، آموزش‌گران و تسهیل‌گران کمک می‌کند تا در آشتی با متن و ثبت خلاق تجربه‌های یادگیری، فرهنگ یادگیری را در بستر اجتماعی‌اش، با جور دیگر نوشتن، نافذ و کنش‌مندتر کنند.

– این روش به فعالان فرهنگی و اجتماعی کمک می‌کند تا ارزش‌های بینشی و تحلیلی‌شان را با جور دیگر نوشتن، همراه و مشدّد کنند.

– این روش به فعالان هنری، به‌ویژه در هنرهای نمایشی، کمک می‌کند تا تجربه‌های‌شان را از انتزاعی‌ترین تا انضمامی‌ترین شکل آن، با جور دیگر نوشتن، تجربه‌پذیر و مؤثرتر کنند.

– این روش به فعالان رسانه‌ای، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و گزارش‌گران کمک می‌کند تا مسأله‌ی اجتماعی را با جور دیگر نوشتن، عریان‌‌تر و عمیق‌تر بازسپاری کنند.

کلاسترینگ این کمک‌ها را می‌کند اما در عین حال دعوتی همگانی‌ست، دعوت از همه‌ی کسانی که می‌خواهند بنویسند، همه‌ی ما مردمان عادی که هیچ تمایز غیرعادی‌سازی میان خود و «خواص» نمی‌بینیم و می‌خواهیم بنویسیم؛ پس این روش پنجره‌های نوشتن را به روی‌مان باز می‌کند، لبخند می‌زند و نوشتن تعارف‌مان می‌کند، نوشتنی بی‌هراس، تا شاید بار هستی را در این جهان فراموشی‌خواهِ فراموشکار، برای خود و دیگری تحمل‌پذیرتر کنیم…

گروه «مطالعات آموزشی» انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، در قالب برگزاری دوره‌های کارگاهی «جامعه، فرهنگ و آموزش» که در دو دسته‌ی کارگاه‌های نگرشی و کارگاه‌های مهارتی مبتنی بر طرح‌های پژوهشی و از میان نمونه‌های موفق برگزار شده در تهران و شهرستان‌ها انتخاب شده‌اند، «کارگاه‌های پن: نگارش خلاق و پنجره‌های نوشتن در فرهنگ یادگیری» را با ارائه‌ی «علی مرتضوی فومنی» و «امیر حکیمی» و با زمان‌بندی زیر در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:

 

– کارگاه «مبانی کلاسترینگ»: 9 آبان 1396 – ساعت 17 تا 19

– کارگاه «از کلاسترینگ تا بافت»: 16 آبان 1396 – ساعت 17 تا 19

– کارگاه «کلاسترینگ و انسجام روایی»: 23 آبان 1396 – ساعت 17 تا 19

– کارگاه «ریورس و الگوهای معکوس روایت در کلاسترینگ»: 30 آبان 1396 – ساعت 17 تا 19

– کارگاه «رزونانس و تشدید الگوهای روایی در کلاسترینگ»: 7 آذر 1396 – ساعت 17 تا 19

– کارگاه «واریاسیون و تنوع الگوهای روایی در کلاسترینگ»: 14 آذر 1396 – ساعت 17 تا 19

– کارگاه «فیوژن و همجوشی الگوهای روایی در کلاسترینگ»: 21 آذر 1396 – ساعت 17 تا 19

 

علاقه‌مندان به شرکت در این کارگاه‌های آموزشی می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیش‌تر و ثبت‌نام با گروه مطالعات آموزشی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تماس بگیرند.

 

Email: esg.iaocsc@gmail.com

:Telegram

esgworkshops@

t.me/esgworkshops