۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۷

نقد و بررسی کتاب جامعه شناسی فوتبال برگزار می شود

گروه سیاست گذاری فرهنگی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران، نشر شور آفرین و فرهنگستان فوتبال  برگزار می کند.

نقد و  بررسی کتاب جامعه شناسی فوتبال

سخنرانان:

دکتر رضا شجیع  (نویسنده کتاب جامعه شناسی فوتبال، مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ )

دکتر حسین حجت پناه (جامعه شناس فرهنگی و مدرس دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز )

دکتر سهیلا کیاسی  (مدیر فرهنگی و مدرس دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و دانشگاه جامع علمی کاربردی )

احسان محمدی  (مدرس دانشگاه محیط زیست و فعال اجتماعی )

امیر حاج رضایی ( کارشناس فوتبال )

 

زمان : دوشنبه 27 شهریور ماه 96 ساعت 13 الی 15

مکان:  پل نصر(گیشا)، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول،سالن کنفرانس انجمن ها

کلمات کلیدی:

نظرات