۲۷ آبان ماه ۱۳۹۷

نخستین جشنواره " رسانه و رفاه اجتماعی " برگزار می شود

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  با همکاری معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه برگزار می کند.

نخستین جشنواره ” رسانه و رفاه اجتماعی “  با رویکرد  نقد عوامل  موثر در ایجاد فقر در مهرماه 96 برگزار می شود.

 

زمان: 25 مهرماه 96

مکان : دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تالار ابن خلدون

کلمات کلیدی:

نظرات