۲۷ آبان ماه ۱۳۹۷

نشست «پاسخ روزنامه نگاران اقتصادی به سه پرسش مهم در جهت تحول وضعیت اقتصادی زنان» برگزار می شود.

موسسه راز و  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  برگزار می کند.

پاسخ روزنامه نگاران اقتصادی به سه پرسش مهم در جهت تحول وضعیت اقتصادی زنان

سخنرانان:

نیما نامداری( روزنامه نگار)

محمد طاهری( روزنامه نگار)

مولود پاکروان ( روزنامه نگار)

زمان : سه شنبه 22 اسفند ماه 96 ساعت 15 الی 17

مکان: پل نصر(گیشا)، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول،سالن کنفرانس انجمن ها

کلمات کلیدی:

نظرات