۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

نقد و بررسی کتاب «شهرها و مصرف» مارک جین برگزار می‌شود

گروه شهر و زندگی روزمره  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری  معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و انتشارات علمی فرهنگی  برگزار می کند.
حلقه مطالعاتی  نقد و بررسی متون شهری

نشست دوم:

نقد و بررسی کتاب «شهرها و مصرف» مارک جین
سخنران: مرتضی قلیچ
زمان : 25 اردیبهشت ماه 1397 ساعت  17 تا 19
مکان: بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، کوچه ی شاهد، پلاک8، طبقه ی 5،موسسه ی تحقیقات و مطالعات اجتماعی

کلمات کلیدی:

نظرات