۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

نقد و بررسی کتاب بی خانمانی و سیاست گذاری اجتماعی (روجر باروز، نیکلاس پلیس و دبورا کویلگارس) برگزار می شود.

گروه شهر و زندگی روزمره  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری  معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و انتشارات علمی فرهنگی  برگزار می کند.
حلقه مطالعاتی  نقد و بررسی متون شهری

نشست  هشتم:

نقد و بررسی کتاب بی خانمانی و سیاست گذاری اجتماعی 
(روجر باروز، نیکلاس پلیس و دبورا کویلگارس)
سخنران: محسن مسعودیان
زمان : 23 مهر ماه 1397 ساعت  13
مکان: بزرگراه جلال آل احمد، جنب پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه اول، سالن کنفرانس انجمن ها

کلمات کلیدی:

نظرات