۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

فراخوان نهمین همایش سالانه «سلامت روان و رسانه با موضوع خشونت» برگزار می شود.

کرسی یونسکو در آموزش سلامت و انجمن علمی روان‌پزشکان ایران و با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و سایر مراکز و دانشگاه ها برگزار می‌نمایند.

نهمين همايش علمي سلامت روان و رسانه با موضوع “خشونت” توسط كرسي يونسكو در آموزش سلامت و همكاري انجمن روانپزشكان ايران در تاريخ ٧ و ٨ بهمن ماه ١٣٩٧ در سازمان جوانان هلال احمر برگزار ميگردد. اين همايش از سال ١٣٨٩ به صورت متوالي و ساليانه توسط كرسي يونسكو در آموزش سلامت برگزار ميشود. نقش رسانه ها در انگ زدايي، هزينه هاي اختلال روان، نقش رسانه در استفاده نادرست از داروها، سلامت روان و غفلت همگاني و سلامت روان و رسالت همگاني از جمله موضوع هاي همايش هاي سال هاي گذشته بوده اند. گستردگي موضوع خشونت نيز سبب گشته است كه به صورت دو سال متوالي موضوع اصلي اين همايش قرار گيرد. دبير اجرايي كرسي يونسكو در آموزش سلامت و همايش سلامت روان، آيلين مردان پور و دبير علمي همايش دكتر مريم رسوليان مي باشند.

 

محورها :

  • خشونت خانگی علیه زنان، مردان و کودکان
  • پیشگیری از خشونت (آزار) جنسی
  • خشونت و شبکه‌های اجتماعی مجازی
  • فرهنگ شهرنشینی، خشونت و مدیریت شهری
  • خشونت و شرایط اقتصادی، اجتماعی
  • نقش رسانه‌ها در کاهش یا افزایش انواع خشونت
  • نقش عوامل فردی و فرهنگی در کاهش و یا افزایش خشونت
  • نقش سازمان‍های مردم نهاد در کنترل و کاهش خشونت
  • نقش قوانین؛ نهادهای قانونی، ضابطان قضایی و انتظامی در پیشگیری و یا تشدید خشونت

تاریخ های مهم و محل برگزاری:

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش مراجعه کنید.

کلمات کلیدی:

نظرات