۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

پنجمین همایش ملی روز علوم اجتماعی برگزار می شود.

پنجمین همایش ملی روز علوم اجتماعی با عنوان « مسائل و چالش های  آموزش علوم اجتماعی در ایران » برگزار می شود.

بزرگداشت زاد روز دکتر غلامحسین صدیقی

برگزار کنندگان: گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  و سایر انجمن‌های علوم اجتماعی

زمان برگزاری: 13 و 14 آذر 97

مکان برگزاری: تهران، خیابان مفتح جنوبی، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه ادبیات و علوم انسانی

جهت دریافت برنامه همایش کلیک کنید.

کلمات کلیدی:

نظرات