۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

بزرگداشت پژوهشگر مردم مدار و راوی حکایت بلوچ ( دکتر محمود زند مقدم) برگزار می شود.

به همت انجمن جامعه‌شناسی ایران، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات،انجمن انسان‌شناسی و با همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و انتشارات دنیای اقتصاد، بزرگداشت دکتر محمود زند مقدم، راوی حکایت بلوچ و پژوهشگری مردم مدار برگزار خواهد شد.

زمان: 24 دی ماه 1397 ساعت 14 الی 19

مکان: تالار ایوان شمس ( تالار حرکت)، بزرگراه جلال ال احمد، ابتدای بزرگراه کردستان

 

کلمات کلیدی:

نظرات