۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم

دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم برگزار می شود.

محورهاي عام:

  •  نقد و بررسي پيشينة پژوهش در زمينة مناسبات علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
  • چالش‏هاي پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ
  • نظريه‏ پردازي و الگوسازي در زمينة پيوند علم با ارزش‏ها، متافيزيك و فرهنگ

محورهاي ويژه:

  •  پيگيري بنيان‏ها و مباني علمي و فراعلمي نظريات علمي حوزه‏هاي مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، فلسفه و دین
  •  پژوهش‏هاي نوين در حوزه‏هاي مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، فلسفه و دین
  •    راهبردها و چگونگي كاربرد ارزش‏هاي ديني و فرهنگ بومي در حوزه‏هاي مديريت، اقتصاد، علوم تربيتي، فلسفه و دین

 

آخرین مهلت ثبت نام

15 خرداد 1397

آخرین مهلت ارسال مقاله

15 خرداد 1397

اعلام نتیجه داوری

یک هفته پس از ارسال مقاله

ارسال گواهی پذیرش

سه روز پس از پذیرش مقاله

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت همایش مراجعه کنید.

http://elmconf.ir/fa/

کلمات کلیدی:

نظرات