۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

پویش چرخ و زمین برگزار می شود.

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و  معاونت اجتماعی و فرهنگی اداره سلامت شهرداری تهران منطقه 22  برگزار می کند.

 

پویش چرخ و زمین

( صلح، آرامش و زندگی)

زمان: پنج شنبه 5 اردیبهشت 98 ساعت 10 صبح

مکان: منطقه 22 دریاچه شهدای خلیج فارس، ضلع غربی آمفی تئاتر روباز

ثبت برای عموم آزاد و رایگان است.

کلمات کلیدی:

نظرات