۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

فراخوان نهمین کنفرانس انجمن را با عنوان «پویایی جمعیت و سرمایه انسانی در ایران»

انجمن جمعیت شناسی ایران در نظر دارد تا با همکاری سازمان ها، موسسات و نهادهای مرتبط، نهمین کنفرانس انجمن را با عنوان “پویایی جمعیت و سرمایه انسانی در ایران” در روزهای 21 و 22 آبان ماه 1398 در تهران برگزار نماید.

بررسی تحولات جمعیت و سرمایه انسانی، یکی از ارکان اساسی سیاست های کلی جمعیت و برنامه ریزی های توسعه می باشد. توسعه همه جانبه در حوزه های آموزش و بهداشت، بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال مولّد از ابعاد مهم و راهبردی بهره وری سرمایه انسانی در کشور قلمداد می شوند. از این رو، آگاهی و شناخت وضعیت و تحولات جمعیت، ارزیابی دقیق فرصت ها و چالش های سرمایه انسانی با توجه به ویژگی ها و ساختار جمعیتی در کشور نقش اساسی در دستیابی به اهداف سیاست های کلّی جمعیت دارد.

بدینوسیله از محققین و پژوهشگران دعوت  می شود مقالات مرتبط با محورهای کنفرانس را از طریق ایمیل (pai9.conference@gmail.com) به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.  مهلت ارسال خلاصه مقالات به کنفرانس تا 31 خرداد 1398 می باشد.

پوستر فراخوان مقاله همراه با محورهای تخصصی کنفرانس به پیوست است.

کلمات کلیدی:

نظرات