۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

نکوداشت دکتر محمد میرزائی برگزار می شود.

انجمن جمعیت شناسی ایران با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و سایر انجمن های علمی  برگزار می کند.

نکوداشت دکتر محمد میرزائی

 

زمان:سه شنبه 10 اردیبهشت 98 ساعت 16 الی 19

مکان: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تالار ابن خلدون

 

 

کلمات کلیدی:

نظرات