۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سمینار« خلیج فارس در قرن ۲۱» برگزار می شود.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم و دانشکده پردیس بین الملل با همکاری سازمان منطقه آزاد قشم و نهادهای دیگر برگزار می کند.
خلیج فارس در قرن 21
سخنرانان:
پیروز مجتهد زاده
ابومحمد عسگر خانی
ابوالفضل رضوی
محمد سلطانی فر
نعمت اله فاضلی
عبدالرضا دشتی زاده
محسن دهقانی
احسان کامرانی
 زمان :  پنج شنبه 12 اردیبهشت 98 ساعت 13 الی 19
مکان: جزیره قشم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم،سالن آمفی تئاتر

کلمات کلیدی:

نظرات