۲ دی ماه ۱۳۹۸

نهمین کنفرانس انجمن را با عنوان «پویایی جمعیت و سرمایه انسانی در ایران» برگزار می شود.

انجمن جمعیت شناسی ایران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و سایر انجمن ها و سازمان ها برگزار می کند.

«پویایی جمعیت و سرمایه انسانی در ایران»

Poster 60x42

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت انجمن جمعیت شناسی ایران  مراجعه کنید.

 

چکیده مقالات همایش 

زمان بندی همایش

 

کلمات کلیدی:

نظرات