۲۷ دی ۱۴۰۰

«پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات» عضو حقوقی انجمن شد

«پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات» عضو حقوقی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات شد. این پارک فناوری سال 1396 با هدف حمایت از واحدهای فناور و کسب‌وکارهای فعال در حوزه آی.سی.تی تاسیس شده است.

پارک فاوا به عنوان یک پارک ملی، در حال حاضر قطب تولید فناوری در کشور و نیز ارائه‌دهنده خدمات، تسهیلات و تجهیزات برای شرکت‌های فناور داخلی در حوزه آی.سی.تی محسوب می‌شود.

پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات حامی و پشتیبان تمامی شرکت‌های فناوری در حوزه آی.سی.تی است که «به مرحله محصول رسیده و قصد ورود به بازار فناوری آی.سی.تی در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی را دارند».

پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات جدیدترین عضو حقوقی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات است. سایر سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات مرتبط با حوزه‌های علمی و پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات نیز می‌توانند با تکمیل فرم، درخواست عضویت حقوقی خود را اعلام نمایند. اطلاعات عضویت حقوقی در انجمن از این طریق این لینک قابل دریافت است.

پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات» عضو حقوقی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات شد. این پارک فناوری سال 1396 با هدف حمایت از واحدهای فناور و کسب‌وکارهای فعال در حوزه آی.سی.تی تاسیس شده است.

پارک فاوا به عنوان یک پارک ملی، در حال حاضر قطب تولید فناوری در کشور و نیز ارائه‌دهنده خدمات، تسهیلات و تجهیزات برای شرکت‌های فناور داخلی در حوزه آی.سی.تی محسوب می‌شود.

پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات حامی و پشتیبان تمامی شرکت‌های فناوری در حوزه آی.سی.تی است که «به مرحله محصول رسیده و قصد ورود به بازار فناوری آی.سی.تی در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی را دارند».

پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات جدیدترین عضو حقوقی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات است. سایر سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات مرتبط با حوزه‌های علمی و پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات نیز می‌توانند با تکمیل فرم، درخواست عضویت حقوقی...">

نظرات