۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ویژه‌نامه بزرگداشت زنده یاد دکتر قانعی راد (شماره ۳۷) منتشر شد

سی و هفتمین شماره خبرنامه انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات منتشر شد

 

دانلود کنید و برای دیگران هم ارسال کنید.

کلمات کلیدی:

نظرات