سعید ارکان‌زاده یزدی

  • مرور کارنامه دنیس مک کوئیل در حوزه مطالعات ارتباطی

    «امروز صبح، ما خبري دريافت کرديم که مي گفت دنيس مک کوئيل درگذشته است». سه روز پيش از آنکه دانشکده تحقيقات ارتباطات دانشگاه آمستردام، بيانيه خود را با اين جمله آغاز کند، دنيس مک کوئيل ٨٢ ساله انگليسي، محقق مشهور علوم ارتباطات، در ٢٥ ژوئن مصادف با چهارم تير درگذشته بود.
    ادامه مطلب