عباس کاظمی

 

عباس کاظمی، پژوهشگر مطالعات فرهنگی در پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم است. او در طول سال‌های 1390 تا 1393 پژوهشگر مهمان دانشگاه‌های نیویورک و ترینیتی کالج در شهر هارتفورد بوده است. همچنین در سال‌های 1384 تا 1389 به عنوان استادیار گروه ارتباطات در دانشگاه تهران تدریس می کرده است. از او کتاب‌های پرسه زنی و زندگی روزمره در ایران، مطالعات فرهنگی، مصرف و زندگی روزمره و جامعه شناسی روشنفکری دینی در ایران منتشر شده است.

 • قانعی‌راد از میان ما نمی‌رود

  خبر باور نکردنی مرگ دکتر قانعی راد را شنیدم . خبری ناگوار در لحظات گوارای عیدفطر. اخرین بار ده روز پیش در جلسه جذب دانشجویان دکتری در کنارشان بودم. مثل همیشه با انگیزه و مشتاق به جامعه شناسی بنظر می رسید، چنانچه از لحظات بودن در کنارش درس می آموختم.
  قانعی راد براستی جامعه شناسی بود که جامعه شناسانه می زیست، نه تنها به جامعه شناسی باور داشت، بلکه خود را مدافع جامعه شناسی می دانست....

  ادامه مطلب
 • فرهنگ خرید و عضویت در شبکه های اجتماعی

  ایا کسانیکه عضو شبکه های اجتماعی هستند بیشتر از افرادی که عضو شبکه های اجتماعی نیستندخرید می کنند؟ یا به مراکز خرید می روند؟
  برای پاسخ به این پرسش ما نتایج تحقیقی که در باب مراکز خرید در تهران در دست انجام داریم مورد استفاده قرار می دهیم. بخشی از این تحقیق با روش پیمایش و نمونه 2200 نفری در مناطق 22 گانه تهران انجام شده است.
  نتایج نشان می دهد بیشتر کسانی که به مراکز خرید سر می زنند و...

  ادامه مطلب