گروه‌های تخصصی

گروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف انجمن شکل گرفته و مشغول به کار هستند. این گروه‌ها عبارتند از:


مطالعات سینما

مدیرگروه: دکتر بهارک محمودی | دبیر گروه: امین مبینی


 آینده‌‏پژوهی فرهنگ و ارتباطات و جامعه

مدیرگروه: دکتر محمدمهدی مولایی | دبیرگروه: فریما قراری

برای آشنایی بیشتر با گروه آینده‌پژوهی این صفحه را مشاهده کنید.


مطالعات فضای مجازی

مدیر گروه: دکتر هادی خانیکی | دبیر گروه: مرضیه ادهم


سیاست‌گذاری فرهنگی

مدیر گروه: دکتر افسر افشارنادری | دبیرگروه: دکتر عذرا مرادی


ارتباطات سلامت

مدیر گروه: دکتر شیرین احمدنیا | دبیرگروه: مرضیه کوهستانی


شهر و زندگی روزمره

مدیر گروه: دکتر عباس کاظمی | دبیرگروه: سارا سبحانی


مطالعات کودکی

مدیر گروه: دکتر فاطمه نوری‌راد | دبیرگروه: وحیده شاه‌حسینی


ارتباطات صلح 

مدیر گروه: دکتر افسر افشار نادری |  دبیر گروه: دکتر بنیامین صادقی


مطالعات میدانی و مردم نگاری

مدیر گروه: دکتر اصغر ایزدی جیران  | دبیر گروه: میترا صیفی کار

برای آشنایی بیشتر با گروه مطالعات میدانی و مردم نگاری این صفحه را مشاهده کنید.


مترجمی خبر

مدیر گروه: دکتر حسن عابدینی |  دبیر گروه: لعیا محبوبی

برای آشنایی بیشتر با گروه مترجمی خبر این صفحه را مشاهده کنید.


ارتباطات محیط زیست

مدیر گروه: دکتر فرزاد غلامی  دبیر گروه: دکتر ثریا موسوی

برای آشنایی بیشتر با گروه ارتباطات محیط زیست این صفحه را مشاهده کنید.


مطالعات زنان

مدیر گروه: دکتر سمیه شفیعی  دبیر گروه: دکتر مریم مقیمی

برای آشنایی بیشتر با گروه مطالعات زنان این صفحه را مشاهده کنید.


مطالعات بازی‌های دیجیتالی

مدیر گروه: دکتر آذر اسدی کرم دبیر گروه: محیا برکت

برای آشنایی بیشتر با گروه ارتباطات محیط زیست این صفحه را مشاهده کنید.


ارتباطات نوآوری

سرپرست گروه: دکتر هادی خانیکی  دبیر گروه: مریم (میترا) فردوسی

برای آشنایی بیشتر با گروه ارتباطات نوآوری این صفحه را مشاهده کنید.


مطالعات روابط عمومی

مدیر گروه: دکتر منصور ساعی  دبیر گروه: ابراهیم عبدالله‌زاده

برای آشنایی بیشتر با گروه مطالعات روابط عمومی این صفحه را مشاهده کنید.